Hur viktig är egentligen designen i ett företag? De flesta företag investerar i design på ett eller annat sätt men hur mycket pengar och energi man lägger ned, är faktiskt avgörande för en verksamhets framtid. Detta har man gjort många analyser på och kommit fram till ett slutresultat. Lönsamt att investera i design De företag […]

Read More

Design och dess terminologier

Design inom konstruktion Designen inom konstruktionen har nästan alltid att göra med någon form av ingenjörsarbete. När det gäller tekniska frågor, är designen en del av själva utvecklingsprocessen. Arbetar man inom dessa branscher, kommer många andra moment in i bilden, som produktdesign eller ingenjörsvetenskap. Inom konstruktion och byggnation, handlar designen om att lösa problem snarare […]

Read More

Den tidiga formgivningen

Ända från stenåldern har formgivning existerat. Då kallade man det hantverk och det gör man än idag, men formgivning är samlingsnamnet för allt hantverk, design och konst. Modern formgivning Den moderna formgivningen har egentligen existerat sedan den industriella revolutionen. Främst ligger ursprunget i England där industrialismens framväxt var total. Man insåg att en prototyp var […]

Read More

Vad är design?

Design är ett oändligt begrepp och kan nästan innefatta vad som helst som ska ta en form eller ingå i en skapandeprocess. Ordet används ända från idé till färdig produkt eller tjänst och det tillämpas inom alla sektorer – mode, industri, utveckling av varor och tjänster, miljöer och processer. Inom designprocessen inkluderar man allehanda punkter […]

Read More
youplay