Att tänka miljömedvetet och se till allt som en hållbar utveckling, innefattar även designbranschen. Det gäller alltid att ligga steget före sin tid och just nu är hållbarhetsutvecklingen inom design verkligen en trend. Det är oundvikligt att inte tänka på miljön och vårt förhållningssätt till den. När man arbetar med design, måste man tänka på balansen mellan ekonomin, jordens resurser och livskvalitet. Ingenting får gå ut för mycket över det andra.

Hållbar utveckling – en genomtänkt formel

Det finns mängder av grejer som inte tjänar någonting till och som bara väntar på att bli ett minne blott. Vad man istället efterfrågar, är nytänkande och hållbar design som kräver smarta lösningar, långsiktigt tänkande och som inte tär för mycket på naturen. Dessutom finns det inte längre mycket som chockar mänskligheten. Därför är marknadsföringen och teman lika viktigt som designen själv. Förr handlade det bara om att skapa något snyggt som attraherade så många som möjligt. Numera vet man hur starkt kunder värderar människovärde, klimat och upplevelser. Därför bör vanliga föremål som kläder eller andra prylar även ha en bakgrund. De ska ha tillverkats på ett schysst sätt, vara kvalitativa, inte kosta för mycket och gärna ingå i en nisch.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay