Design inom konstruktion

Designen inom konstruktionen har nästan alltid att göra med någon form av ingenjörsarbete. När det gäller tekniska frågor, är designen en del av själva utvecklingsprocessen. Arbetar man inom dessa branscher, kommer många andra moment in i bilden, som produktdesign eller ingenjörsvetenskap. Inom konstruktion och byggnation, handlar designen om att lösa problem snarare än om att bara tillfredsställa ögonen. Tillsammans med det kreativa skapandet måste man ta ordentlig hänsyn till matematiska formler och vetenskapliga tekniker. Istället för designer, brukar man tala om produktutvecklare eller konstruktör.

Design inom produktionen

När man sammanflätar design och produktion, så är planering och utförande de viktigaste momenten. Det krävs en omfattande handlingsplan och delmål för att kunna gå tillbaka och lösa eventuella problem eller ändringar. Inom produktion så tänker man ofta på designen som en kreativ process och i många fall är det riktigt. Men design behöver inte vara kreativt eller estetiskt. Det kan enbart handla om smarta lösningar som upprepas då lösningen fungerar bra. Dock brukar det ske en utveckling så småningom eftersom konkurrenterna gärna kopierar lösningar och då måste man se till att hitta nya, mer innovativa utvägar.

Processdesignen

Inom processdesignen satsar man helt och fullt på alla steg i processen som ska leda fram till slutresultatet. Tjänstedesign hör i viss mån hit. Det gäller att leta fram rutinerna och de steg i planeringarna som kan leda fram till det mest tillfredsställda resultatet. Produktens eget utseende eller form, har ingenting med processdesign att göra. En typisk bransch för detta är företag som handskas med kemi eller inom viss industridesign. Men även affärsprocesser eller tillverkningsprocesser och deras utformning har på senare tid hamnat i den här kategorin. Processdesign är således ett mer abstrakt begrepp.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay