Hur viktig är egentligen designen i ett företag? De flesta företag investerar i design på ett eller annat sätt men hur mycket pengar och energi man lägger ned, är faktiskt avgörande för en verksamhets framtid. Detta har man gjort många analyser på och kommit fram till ett slutresultat.

Lönsamt att investera i design

De företag som på ett organiserat och ett strategiskt sätt, använder sig av designen är absolut mer lönsamma än företag som inte inser vikten av detta. När man dessutom tittar på vinstmarginalerna, är resultatet ännu klarare. Design är lika viktigt som marknadsföringen och det krävs god planering och kompetent personal för att ta hand om designen inom företaget. Marknadsföring och design hänger ihop. Analyser på analyser ger mer kunskap om hur man ska förändra sin designprocess eller produkter. När man analyserat företag i olika branscher och sedan flera år senare gjort en uppföljning, ser man att företag som investerar i design kan vara upp till 50% mer lönsamma än andra.

Detta handlar alltså om alla typer av företag men främst om tekniska avancerade tillverkningsföretag och industriföretag. Teknikföretag kräver ofta problemlösningar, avancerade planeringar och säkra processer. Därför bör man lägga ännu större vikt vid design här.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay