Ända från stenåldern har formgivning existerat. Då kallade man det hantverk och det gör man än idag, men formgivning är samlingsnamnet för allt hantverk, design och konst.

Modern formgivning

Den moderna formgivningen har egentligen existerat sedan den industriella revolutionen. Främst ligger ursprunget i England där industrialismens framväxt var total. Man insåg att en prototyp var viktig när man tillverkade nya produkter. På så sätt kunde man förändra eventuella problem, design eller för stora kostnader. Det var även här design började ifrågasättas. På världsutställningen 1851 som gick av stapeln i London, började människor ge uttryck för sina åsikter om att maskinerna var fula och intetsägande. Genom dessa utlåtanden började man tänka mer på designen och utveckla de fula vardagsprodukterna till att bli mer estetiska. Det var då arkitekterna och konstnärer började samarbeta med industriföretag och formge dem. Och intresset för dem växte stort. Detta nya yrke kallades “modeller” på engelska, s.k. modellerare.

Detta spred sig senare till Sverige som bildade Svenska slöjdföreningen som numera heter Svensk Form. Den startade 1845. Från början var det mest hantverk men i slutet av 1800-talet började, efter studie-och inspirationsresor till Storbritannien, Svensk Form att samarbeta med industriföretag och möbelföretag för att formge deras produkter.

Utställningar ute i världen

Från och med i slutet av 1800-talet kom hela Europa att präglas av denna formgivningshysteri. Det var nu Eiffeltornet ritades av ingenjören Gustave Eiffel. Ingenjörer blev nu mer eller mindre uppmärksammade som konstnärer som även formgav sina egna projekt. Även i Stockholm blev Allmänna konst-och industriutställningen en gemensam punkt för hela landets ingenjörer och formgivare.

Tekniken går framåt

Från 1900-talets början började tekniken och maskineriet utvecklas och man använde sig gärna av arkitekter för att formge de nya produkterna. De nya maskinerna blev alltmer intressanta och detta påverkade också konsten. Vid denna tidpunkt kom även den första löpandeband-tekniken med Fords bilar. Den första massproduktionen satte igång.

Under 20-talet kom också helt nya normer och trender samt den första frigörelsen hos människor. Det var nu funktionalismen eller funkis-stilen gjorde sitt intåg. Saker skulle vara praktiska och ha en funktion. Utsmyckningar var onödiga och som reaktion på detta, bildades art deco.

Samtidigt kom nya material till och med tiden blev det också möjligt att skapa nya former och färger och detta har sedan fortsatt ända in i vår tid.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay