Design är ett oändligt begrepp och kan nästan innefatta vad som helst som ska ta en form eller ingå i en skapandeprocess. Ordet används ända från idé till färdig produkt eller tjänst och det tillämpas inom alla sektorer – mode, industri, utveckling av varor och tjänster, miljöer och processer. Inom designprocessen inkluderar man allehanda punkter som funktion, estetik, teknik, användarvänlighet, miljö, lösningar och marknadsföring.

Design – så mycket mer

Ofta när man hör ordet design, så tänker man onekligen på skisser, grafik och konst. Och det stämmer! Men design har idag blivit ett så pass stort begrepp som suddar ut gränserna inom de områden som det används. Design brukas i stort sett överallt och på alla företag, oavsett om det handlar om ett tjänsteföretag eller en modeateljé. Även de traditionella konsthantverken ingår i begreppet design, även om ibland de inte föregås av en lika lång och uttänkt process som designade saker.

Design står mycket nära formgivning som innebär att man tänker ut en form eller ett yttre av en produkt. Nu har gränserna även mellan formgivning, design och konst suddats ut men principen är densamma. En produkt ska ta form för att anpassas efter en miljö, ett användningsområde och till målgrupperna. Här nedan följer några exempel på stora branscher där design står i fokus.

Industridesign

Produktdesign är det andra begreppet som används oftare än industridesign. Det innefattar produkter inom all industri, från bakbunkar till bilar. Här är formgivning extra intressant då produkterna ska utvecklas för att användas i dagligt bruk. Det finns alltså mycket som man ska ta hänsyn till, som användarvänlighet, allergier, ergonomi och estetik. Även säkerheten är oumbärlig inom industridesign.

Modedesign

Här gör begreppet design sig verkligen påmind. Och inom modedesign, är det verkligen det yttre som har störst fokus, även om det måste finnas praktiska attiraljer också. När man arbetar som modedesigner, arbetar man flera säsonger i förväg för att förutse nya trender och behov. Processen börjar vanligtvis med att man samlar så mycket information som möjligt genom trendbyråer, modeveckor, bloggar och kända personers livsval och smaker. Man sammanställer all denna information och utvecklar teman som man arbetar efter. Utifrån några olika teman, sammanställer man små minikollektioner i skisser. I stora företag är det mycket vanligt att man även samarbetar nära med inköpare och trendanalytiker samt ser på förra årets stora och mindre stora försäljningar. Många tror att mode bara handlar om att vara så kreativ som möjligt, men det gäller att hålla tyglarna så att plaggen också säljs. Man ska ju leva av något i slutändan.

Grafisk design

Grafisk design är också ett brett begrepp och handlar främst om reklam och kommunikation. Grafiska designers kan arbeta på en reklambyrå eller i ett företag och utveckla företagslogga, broschyrer eller reklamartiklar. Allt har att göra med hur företaget ses utåt och hur det uppfattas. Den grafiska designen innefattar idag även den digitala biten om hur man syns på sin hemsida eller i sociala medier. Det kan också ha att göra med rörliga bilder, arkitektur, filmskapande, förpackningar, industriprodukter osv.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay