Ett annat ord för design är formgivning och att arbeta med formgivning ses av många som ett konsthantverk. Men, vad är de största skillnaderna mellan design och konst? Och vilka likheter finns det?

 

Skillnader mellan begreppen design och konst

Med begreppet design kan man syfta på att både utveckla och formge en produkt baserat på kreativitet eller funktionalitet. Det sistnämnda syftar på att ta fram en produkt ur en praktiskt perspektiv. Kanske saknas den på marknaden eller så vidareutvecklas en befintlig produkt av praktiska skäl som framför allt har med produktens funktion att göra. Ett exempel på det är att designa och utveckla en kökspall som är anpassade för äldre människor med balanssvårigheter. Då är det designerns uppgift att praktiskt formge produkten för det funktionella ändamålet. Att däremot utveckla en produkts estetiska aspekter, att exempelvis klä om en soffa för att öka soffans estetiska värde, har väldigt lite eller inget alls med soffans funktion att göra.

Ordet design kommer från grekiskans “designo” och betyder att avbilda och framställa. Det vill säga, ordet i sig har både en konstnärlig och mer funktionell koppling. Inom konsten pratas det mycket om att avbilda och att konsten ska spegla verkligheten och liknande. Samt inom produktutvecklingen finns det ett framställande fokus. Ordet formgivning används också på ett konstnärligt och funktionellt sätt. Dels används ordet för att beskriva när en produkt tas fram oavsett vad den ska användas till, vilket kan vara både som konstverk och ett objekt som underlättar din vardag. Gränserna mellan design, konst och formgivning är allt annat än skarpa och begreppen överlappar varandra på en rad olika sätt.

Stiftelsen Svensk Industridesign definierar begreppet formgivning som “verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier”. Det vill säga, de avgränsar begreppet till främst bruksföremål, exempelvis saker som vi kan använda i vår vardag och inte nödvändigtvis föremål av konstnärlig karaktär.

Exempel från arbetslivet

En designer som främst arbetar med estetiska processer är Maxjenny Forslund. Hon designar främst smycken och kläder som bland annat Kronprinsessan burit i olika sammanhang. Hon ser sig själv som formgivare och använder sig av konstnärliga processer.

En designer kan jobba ensam eller vara en del av ett större företag, på samma sätt som en konstnär. Och om du är designer och letar lediga kontorslokaler stockholm då kan den här länken vara ett hett tips. Här är ett annat exempel på företag som arbetar med produktutveckling och som också arbetar med design. Men, de arbetar främst mot industrier och jobbar mer med produktutveckling av praktiska skäl. En annan designer som arbetade med samhällsplanering sägs vara Drottning Kristina då hon färdigställde Gustav II Adolfs stadsplanering över Stockholm.

Om du vill fördjupa dina kunskaper om kvinnliga designers inom textil, kan du läsa mer här.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay