När man sysslar med design och bilder är bildstorlekar ett stort kapitel som kan vara krångligt för många. Inte minst då man ska använda ramar, publicera bilder på nätet eller föra över bilder mellan olika format. Här kommer några tips som kan göra livet lättare då man har att göra med bildstorlekar.

Varför har vi olika bildstorlekar?

Den vanligaste uppdelningen när vi hanterar bilder är när vi talar om porträtt och landskap. Det är relativt lätt att förhålla sig till. Innan kameran fanns och man målade, använde man antingen ett stående format, som lämpade sig bättre för porträtt eller ett liggande format som passade bättre för landskapets vyer. Än idag lever dessa begrepp kvar, men det har blivit långt mer komplicerat än så. Idag använder vi olika skärmar för att visa bilder, vilket gör att bildstorleken kan vara optimerad eller inte, beroende på var de visas. Även då vi köper vackra ramar måste vi veta vilken storlek bilden har. Ramar finns dessutom bara i visa standardutföranden, så dessa brukar vara vad man utgår ifrån då man tillverkar eller skriver ut bilder.

Bildproportioner

De vanligaste bildproportionerna brukar vara olika bildformat som 3:4, 2:3 eller 16:9. Översatt till centimeter är dessa i tur och ordning: 10×13 cm, 10×15 cm och 10×18 cm. Dessa kan vara bra att lära sig utantill. När man exempelvis vill publicera bilder på sin blogg kan 16:9 vara ett bra alternativ, medan vanliga vykort kan använda 3:4. I en kamera går det ofta att välja mellan dessa bildformat för att göra processen enklare då man publicerar bilderna.

Hur får jag bilderna skarpa?

Det är även här det kan uppstå ett visst trassel då man publicerar bilder på nätet. De kan vara tagna i ett visst bildformat och synas på ett annat då man publicerar dem. Det här har även att göra med vilken upplösning bilden har, och hur pass mycket den kan förstoras utan att förlora skärpa. För att skriva ut en bild ska man sällan förstora en bild mer än att upplösningen är minst 150 dpi (dots per inch), även om en upplösning närmare 300 dpi är att föredra. För att publicera bilder på nätet behöver bildupplösningen aldrig vara högre än 72 dpi, vilket ger en större frihet. Ett enkelt sätt att se om en bild i JPG-format kommer att vara tillräckligt bra för publicering, är en snabbgranskning av filstorleken. Är den mindre än 500 kB kan det höja ett varningens finger. Tvärtom är det inte heller säkert att det som ser skarpt ut på en skärm kommer att se bra ut som en fysisk kopia, eftersom upplösningen måste vara betydligt högre då bilden skrivs ut. Bilder för utskrift måste då anpassas efter vilken storlek som ger minst 150 till 300 dpi i upplösning.

Author emilia
Published
Categories Design
youplay