Vad är design?

Design är ett oändligt begrepp och kan nästan innefatta vad som helst som ska ta en form eller ingå i en skapandeprocess. Ordet används ända från idé till färdig produkt eller tjänst och det tillämpas inom alla sektorer – mode, industri, utveckling av varor och tjänster, miljöer och processer. Inom designprocessen inkluderar man allehanda punkter […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

Nya Inlägg

Design i hemmet

youplay