Begreppet kan låta lite konfyst den första gången man hör det. Så vad är egentligen tjänstedesign? Jo, det innebär att man strukturerar eller organiserar kring tjänster som t.ex. infrastruktur, kommunikation och annan service. I mångt och mycket kan det jämföras med marknadsföring, men det är egentligen att gå ett steg längre. Det är efter marknadsföringen […]

Read More

Precis som andra branscher har sina egna ordval, har designbranschen också skapat sitt eget ordförråd. Här ska vi reda ut några av dem. Brukskonst Ordet används ofta i hemslöjden eller industriell design, där nyttoföremål eller föremål för dagligt bruk, framställs som konsthantverk. Det kan vara allt möjligt men som man använder dagligen och som har […]

Read More

Att tänka miljömedvetet och se till allt som en hållbar utveckling, innefattar även designbranschen. Det gäller alltid att ligga steget före sin tid och just nu är hållbarhetsutvecklingen inom design verkligen en trend. Det är oundvikligt att inte tänka på miljön och vårt förhållningssätt till den. När man arbetar med design, måste man tänka på […]

Read More

Hur viktig är egentligen designen i ett företag? De flesta företag investerar i design på ett eller annat sätt men hur mycket pengar och energi man lägger ned, är faktiskt avgörande för en verksamhets framtid. Detta har man gjort många analyser på och kommit fram till ett slutresultat. Lönsamt att investera i design De företag […]

Read More

Design och dess terminologier

Design inom konstruktion Designen inom konstruktionen har nästan alltid att göra med någon form av ingenjörsarbete. När det gäller tekniska frågor, är designen en del av själva utvecklingsprocessen. Arbetar man inom dessa branscher, kommer många andra moment in i bilden, som produktdesign eller ingenjörsvetenskap. Inom konstruktion och byggnation, handlar designen om att lösa problem snarare […]

Read More

Den tidiga formgivningen

Ända från stenåldern har formgivning existerat. Då kallade man det hantverk och det gör man än idag, men formgivning är samlingsnamnet för allt hantverk, design och konst. Modern formgivning Den moderna formgivningen har egentligen existerat sedan den industriella revolutionen. Främst ligger ursprunget i England där industrialismens framväxt var total. Man insåg att en prototyp var […]

Read More

Nya Inlägg

Design i hemmet

youplay